دانلود کامل سوالات هوشمند سازی مدارس

فایل,هوشمندسازی,هنرستان کاوه|50334445|nor
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان دانلود کامل سوالات هوشمند سازی مدارس آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

Fill- 1در نرمافزار snagitیک ناحیه بسته را با یک رنگ پر میکند درست ۲-ا ………. معیاری است برای که نسبت روشن‌ترین به تاریک ترین نقطه در صفحه نمایش را بیان می‌کند کنتراست ۳-از معایب وایت برد هوشمند در کلاس، نیاز به یادداشت برداری مطالب درسی بوسیله دانش اموزان است غلط ۴-استفاده از برد هوشمند در کلاس درس باعث کاهش انگیزه در یادگیری دانشآموزان میشود غلط...